آورهال و بازسازی کامل دستگاه

آورهال و بازسازی کامل دستگاه

آورهال یا بازسازی کامل دستگاه ازصفر تا صد از جمله رفع ایرادهای برقی ، مکانیکی ، هیدرولیک ، سنگ زنی و شابر تمام ایمیل ها و ستون ها و رنگ آمیزی و نشتی گیری و نیز سنگ زنی اسپیندل دقت گیری دستگاه مطابق با استاندارد کارخانه

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید

+ +