استفاده از دستگاههای پرتابل در کارگاه خودتان

استفاده از دستگاههای پرتابل در کارگاه خودتان

شرکت قادر است خدمات زیر را با دستگاه های پرتابل و در کارگاه خودتان در هر نقطه از ایران و جهان انجام دهد: ۱-سنگ زنی ریل دستگاه از طول نيم متر تا ۳۵ متر به صورت افقی و عمودی ۲- سنگ زنی داخل اسپیندل دستگاه های صنعتی ۳-سنگ زنی روی میز دستگاه های صنعتی ۴- شابر زنی و دقت گیری و پولیش کاری -۵ تزریق مواد و نصب تورسيت و گاید فید

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید

+ +