تزریق مواد تورسیت و رزین های پایه برنز

تزریق مواد تورسیت و رزین های پایه برنز

شرکت تک صنعت تنها نماینده مواد تورسيت مایع فسفر برنز از کشور آلمان می باشد. این مواد به صورت مایع بر روی سطوح زیر میز و سوپورت دستگاههای تراشکاری و با فشار زیاد تزریق میگردند، که باعث می شود علاوه بر جبران افت ریل دستگاه ها ، مانع از خوردگی مجدد آن نیز می شود.

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید

+ +