سنگ زنی داخل اسپیندل و لگ گیری

سنگ زنی داخل اسپیندل و لگ گیری

یکی از مشکلات عمده دستگاههای CNC و منوال عدم کیفیت اسپیندل دستگاه است که معمولا بر اثر کارکرد زیاد و نادرست و نیز تصادفات ناشی از خطای اپراتور حاصل میگردد. که به صورت لنگی و لقی اسپیندل به خوردگی داخلی اسپیندل مشخص است.

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید

+ +