چسباندن و نصب و تعویض تورسیت

چسباندن و نصب و تعویض تورسیت

علاوه بر تورسيت مایع فسفر برنز خدمات چسباندن تورسیت گاید فید و فیبر استخوانی هم بر روی دستگاه ها انجام می شود. ” توجه: بعد از چسباندن تورسيت روی آن باید سنگ بخورد.”

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید

+ +